Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Oferty staży i praktyk

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) łączy ludzi i świat nauki. Ta obecnie jedna z najważniejszych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką powstała w 1925 roku. Od tamtej chwili z pomocy DAAD skorzystało już ponad 2 mln studentów i naukowców, zarówno w Niemczech jak i za granicą. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Zakres działalności wykracza dalece poza przyznawanie stypendiów – DAAD aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki za granicą, jak również współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując głównych decydentów politycznych w zakresie nauki, oświaty i rozwoju. 

zapoznaj się z broszurą informacyjną


Masz ciekawą ofertę stażu/praktyki?  

Wyślij zgłoszenie! Pomożemy!

Wypełnij formularz