Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Biuro Karier UMW należy do Dolnośląskiej Sieci Biur Karier (DSBK), która jest inicjatywą regionalną i dobrowolną. Powstała dzięki porozumieniu zawartym przez biura karier działające przy dolnośląskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Funkcjonowanie w ramach DSBK umożliwia biurom lepszą efektywność pod względem wymiany informacji i wiedzy oraz rozwoju.


Do najważniejszych zadań DSBK należą: 
  1. wymiana informacji na temat: realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów czy poradnictwa zawodowego;
  2. wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne biura zrzeszone w sieci;
  3. realizacja wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów i absolwentów oraz pracodawców;
  4. promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym Dolnego Śląska.

Obecnie, w skład DSBK, oprócz ABK, wchodzą:

Międzyuczelniane Biuro Karier
Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej
Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Biuro Karier i Promocji Zawodowej Uniwersytetu Ekonomicznego
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego
Biuro Karier HERMES Wyższej Szkoły Handlowej 
Biuro Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu 
Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Biuro Karier Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
Biuro Karier Wyższej Szkoły Humanistycznej
Biuro Karier Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
Biuro Karier Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont"
Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu