Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Akademickie Biuro Karier UMW powstało w 2009 r. Od początku swej działalności wspomaga rozwój zawodowy studentów i absolwentów Uczelni. Pomaga w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych, kształtuje umiejętności niezbędne podczas wejścia na rynek pracy oraz wspomaga praktyczne wykorzystanie wiedzy w sytuacjach zawodowych. Do podstawowych zadań Biura należy:

 
- pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży (krajowych i zagranicznych),

- prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego, w tym pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz w opracowaniu pisemnych aplikacji (CV, list motywacyjny),

- organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów kształtujących i rozwijających kompetencje ważne na rynku pracy,

- udostępnianie informacji na temat możliwości rozwoju osobistego i zawodowego,

- pośredniczenie w kontaktach między społecznością Uczelni a pracodawcami: organizacja spotkań, preselekcja kandydatów, rozpowszechnianie ofert pracy,

- współpraca z innymi Biurami Karier w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier,
 
 

Uniwersytet Medyczny jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 5449.
 

Działamy dla Ciebie, zatem NIE PUKAJ, WCHODŹ ŚMIAŁO!
Nasze biuro mieści się w budynku przy ul. Parkowej 34, pok. 106, 107
Zapraszamy w godzinach 7.30 – 14:30


Akademickie Biuro Karier UMW jest partnerem Portalu Markapracodawcy.pl - serwisu przeznaczonego dla kadry zarządzającej, dyrektorów, specjalistów HR, specjalistów PR, osób odpowiedzialnych za budowę pozytywnego wizerunku pracodawcy, a także dla pracowników marketingu rekrutacyjnego i osób chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę obszarze Employer Brandingu. Portal Markapracodawcy.pl to skupiona w jednym miejscu praktyczna wiedza Ekspertów Employer Brandingu. Serwis propaguje budowę Marki Pracodawcy jako jednego z kierunków Zrównoważonego Rozwoju Biznesu.


 


  •